Produkter

"Vi har et bredt utvalg av natur- og fjellmasser"

  • 25 kg sekk. For eksempel strøsand til vinteren?
  • Singel har vi i flere fraksjoner. Fra 2-6 til 16-22. Drenerende masse.
  • Kult – knust fjell, brukes til oppfylling av tomter, vei osv. Drenerende masse.
  • Sand har vi mange typer av. Støpesand, pussesand, kabelsand og leikesand. Trenger du andre typer, ring gjerne å spør.
  • Bærelag – 032 fraksjon får du både i natur og fjell.
  • Veggrus finnes i flere fraksjoner i fjell og natur. Ring, vi hjelper deg gjerne.